Açık Açık Sosyal Girişim | Sınırlı Sorumlu Tiyatro Sanatını Geli...
TiyatroKooperatifi
Tiyatro Kooperatifi, özel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleştirirken ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güçlenmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışan bir sosyal kooperatiftir. Türkiye’deki özel tiyatrolar için 21. yüzyılda dünya standartlarında tiyatro yapabilme alanını tesis etmeyi hedefliyoruz ve ekonomik fayda üretme potansiyeline sahibiz.
 • Mali Rapor
 • Faaliyet Modeli
 • Hissedar Listesi
 • Yönetim Kurulu Üye Listesi
 • Çalışan Sayısı
 • Bağımsız Denetleme Raporu
 • Sosyal Etki Raporu
 • FAALİYET MODELİ
  Başta ortaklarımız olmak üzere, Türkiye çapındaki tüm özel tiyatrolar için çalışıyoruz. Tiyatro Kooperatifi olarak ekonomik, hukuki, sosyal ve akademik alanlarda bileşenlerimizin kapasitesini geliştirmek için mentorluk sağlıyor; projeler, kampanyalar, eğitim, webinar, seminer ve çalıştaylar düzenliyoruz. Bunlarla birlikte ulusal ve uluslararası kültür kurumları, kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, akademi ve benzeri yapılarla iş birlikleri yapıyoruz. Mevzuatta iyileştirme yapmak ve çalışma alanımıza dair farkındalığı artırmak için savunuculuk faaliyetleri yürütüyoruz.
  KAR DAĞITIM POLİTİKASI
  GENEL MÜDÜR MAAŞ POLİTİKASI
  RESMI UNVANI: Sınırlı Sorumlu Tiyatro Sanatını Geliştirme Yaygınlaştırma Tanıtma Sosyal Kalkınma Ve İşletme Kooperatifi
  KURULUŞ YILI: 2019
  FAALIYET ALANLARI
  HİZMET BÖLGELERİ
  Türkiye/İstanbul,
  İLETİŞİM
  Fisun Eşki - Genel Koordinatör
  fisun.eski@tiyatrokooperatifi.org
  İLETİŞİM BİLGİLERİ
  2169700327
  Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul D6 No:2/J Ataşehir/İstanbul, Ataşehir İstanbul/Türkiye
  info@tiyatrokooperatifi.org
  SOSYAL MEDYA HESAPLARI
  MALİ RAPORLAR
  Yıl Maddi Duran Varlıklar Net Satış Toplamı Brüt Satış Karı / Zararı Dönem Net Karı / Zararı Faaliyet Karı / Zararı Net Satış Artış / Azalış