Açık Açık Sosyal Girişim
HUKUK, İNSAN HAKLARI VE POLITIKA GELIŞTIRME
Good4Trust.org
Good4Trust.org
Ekolojik ve sosyal açıdan adil üreticiler ile onlardan bütün ihtiyaçlarını karşılayan türeticilerden oluşan küresel bir topluluk geliştirmek.
Önemsiyoruz
Önemsiyoruz
Önemsiyoruz Sosyal Girişimi, risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin; sosyal, kültürel ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimlerini sağlamayı hedefliyor. 2015 yılından bu yana toplumda fayda yaratmak için emek veren...
Teyit
Teyit
Teyit eleştirel düşünce alışkanlığını yaygınlaştırmayı ve dijital medya okuryazarlığını yükseltmeyi amaçlayan bir doğrulama platformudur.