Açık Açık Sosyal Girişim | Gizlilik Sözleşmesi
GIZLILIK SÖZLEŞMESI

Gizlilik Politikası

 

Geçerlilik Tarihi: [23
Eylül 2019]

GİRİŞ

Bu gizlilik politikası
("Gizlilik Politikası"), Açık
Açık Sosyal Girişimler’in yönettiği web platformuna uygulanmaktadır. İşbu
Gizlilik Politikası Açık Açık Sosyal Girişimler’in web platformuna kayıt olan
sosyal girişimlerin ve bununla bağlı olarak gerçek kişilerin verilerinin toplanması,
işlenmesi, kullanılması ve aktarılması hususlarını açıklamak için
hazırlanmıştır.

Açık Açık Sosyal
Girişimler web platformuna kayıt olarak ve kayıt sürecinde gerekli bilgileri
sağlayarak işbu gizlilik politikasında belirtilen uygulamaları ve politikaları
kabul etmiş ve verilerinizin işbu politikadaki şartlarda işlenmesine rıza
göstermiş olmaktasınız. Bu gizlilik politikasını veya herhangi bir bölümünü
kabul etmiyorsanız, web platformuna kayıt olmamanız gerekmektedir. Bu
Gizlilik Politikası, yukarıda verilen geçerlilik tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir ve aşağıda "Açık Açık Sosyal Girişimler Gizlilik Politikasında
Değişiklikler" bölümünde belirtilen değişikliklere tabidir.

TOPLADIĞIMIZ
BİLGİLER

a.    
Sosyal Girişimlerin
Verileri

Açık Açık Sosyal
Girişimler web platformuna kayıt olma sürecinde sosyal girişimlere ilişkin
olarak aşağıdaki veriler toplanmaktadır:

-      
Sosyal
girişim adına başvuran yetkilinin e-posta adresi, adı, soyadı, pozisyonu, doğum
tarihi, cep telefonu numarası;

-      
Sosyal
girişimin yasal adı, kuruluş yılı, kurum tipi, vergi dairesi, vergi numarası,
toplam çalışan sayısı, kurumun misyonu, faaliyet modeli, faaliyet alanı, faaliyetlerinden
faydalanan gruplar, faaliyet gösterdiği ülke ya da iller, profil adresi, logosu,
Açık Açık Sosyal Girişimler sayfasında profilde görünecek ismi, tanıtım videosu
bağlantı adresi;

-      
Sosyal
girişimin bulunduğu ülke, şehir, ilçe ve sosyal girişimin adres detayları,
posta kodu, kurumsal telefon numarası, diğer kurumsal telefon numarası
(opsiyonel), kurumsal e-posta adresi, web sitesi;

-      
Sosyal
girişime ait Facebook adresi (opsiyonel), Twitter adresi (opsiyonel), Linkedin
adresi (opsiyonel), Instagram adresi (opsiyonel) ve Youtube kanalı (opsiyonel);

-      
Sosyal
girişimin en büyük üç ortağı ve toplam hisseleri %51’i geçen ortaklarının adı,
e-posta adresi ve pay yüzdesi;

-      
Sosyal
girişimin yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı, e-posta adresi ve pozisyonu;

-      
Sosyal
girişime ait bağımsız denetim raporları ve yıl, net satışlar, brüt satış
karı/zararı, faaliyet karı/zararı, dönem net karı/zararı, net satış
artış/azalış oranı, maddi duran varlıklar, resmi beyanname, mali rapora ilişkin
sosyal girişim tarafından eklenen notları içeren mali raporlar;

-      
Kar
dağıtım politikası, kar dağıtım politikasını açıklayan notunuz, kar dağıtım
politikasına ilişkin belge, genel müdür maaş politikası, en yüksek maaşın en
düşük maaşa oranı

-      
Gönüllüler hariç kurum çalışanlarının resmi
sigortalı olduğunu, şuanda sigortasız işçi çalıştırmadığımızı ve
çalıştırmadığımızı beyan ediyorum
” şeklindeki beyanınız;

-      
Finansal
rapor bağlantısı, ana pozisyon çalışan bağlantısı ve yönetim kurulunuzun sayfa
bağlantısı;

-      
Kuruluş
sözleşmesi, imza sirküleri, sosyal girişimin fayda modeli ve sosyal etki raporu

-      
Sosyal girişim olduğumuzu, kurumun amacının
sosyal ve/veya ekolojik etki yaratmak olduğunu, karın önceliğimiz olmadığını,
yukarıdaki bilgilerin bağlayıcı olduğunu, kurumumuzun bilgilerini temsil
ettiğini, devlete verilen beyannameden farklılık göstermediğini, bilgi
girişinin kurumumuzun yetkili kişisi tarafından yapıldığını ve yönetimimiz
tarafından uygun görüldüğünü, beyan ve taahhüt ederim
” şeklindeki beyanınız;

-      
Sosyal
girişimin faydalanıcılarının adı, soyadı ve faydalanıcı yorumları

 

b.    
Gerçek Kişilerin Verileri

Açık Açık Sosyal
Girişimler web platformuna kayıt sırasında doğrudan veya dolaylı olarak kimliği
belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin bilgiler de (“Kişisel Veri”) toplanmaktadır. Bu gerçek kişilere ait kişisel
veriler şunları içermektedir:

-      
Web
platformuna kayıt sırasında sosyal girişim adına yetkili olarak başvuran
kişinin e-posta adresi, adı, soyadı, sosyal girişimdeki pozisyonu, doğum tarihi
ve cep telefonu numarası

-      
Sosyal
Girişimin en büyük üç gerçek kişi ortağı ve toplam hisseleri %51’i geçen gerçek
kişi ortaklarının adı, e-posta adresi ve pay yüzdesi

 

-      
Sosyal
girişimin faaliyetlerinden yararlanan faydanıcıların adı, soyadı ve yorumları

 

-      
Web
platformuna kaydolmuş sosyal girişimin yönetim kurulu üyelerinin adı, soyadı,
e-posta adresi ve kuruldaki pozisyonu.

Web platformuna kayıt
sırasında yukarıdaki kişisel verilerini paylaşmış olan yetkililer, işbu
gizlilik politikası kapsamında paylaşacakları kişisel verilerin 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 5/f.1 ve 6/f.2 uyarınca tamamen kendi
istek ve açık rızaları ile paylaştıklarını bu verilerin işbu gizlilik
politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda kendilerinden talep edildiğini
kabul etmektedirler.

Açık Açık Sosyal
Girişimler yukarıda bahsi geçen verileri web platformuna giriş sırasındaki
kayıt formunun doldurulması sonucu otomatik olarak toplamaktadır.

TOPLADIĞIMIZ VERİLERİ
NASIL KULLANIYORUZ

Açık Açık Sosyal
Girişimler’in amacı sosyal girişimlerin ne derece ortak kriter ve prensipleri
karşıladıklarını, ne derece şeffaf olduklarını ve hesap verdiklerini
gösterdikleri bir platform yaratmaktır. Sosyal girişim kendi koşulları içinde
varoluş nedenini, gelir modelini, etkisini ve finansal bilgileri paylaşarak ve
Açık Açık Sosyal Girişim beyanını imzalayarak şeffaflık içinde sosyal
girişimler ekosistemindeki yerini açık açık kamuoyuyla paylaşarak Açık Açık
Sosyal Girişimler platformuna dâhil olabilmektedir.

İşbu amaçlar
doğrultusunda platform sosyal girişimlerin kendi kendilerini
değerlendirmelerine imkân tanımak ve sosyal girişimlere yönelik yatırım, kredi,
hibe ve ödüllerin verilmesinde yatırımcılara ve seçici kurullara yardımcı olmak
adına sosyal girişimler tarafından paylaşılan bilgilerden “Verilerin Üçüncü
Taraflarla Paylaşılması” başlığı altında belirtilmiş olanları web platformu
üzerinden herkese görünür olacak şekilde paylaşılmaktadır.

Açık Açık Sosyal
Girişimler tarafından toplanılan bilgilerden web platformunda görünür
olmayanlar ise web platformuna ilk giriş aşamasında sosyal girişimlerin kayıt
için gerekli nitelikleri haiz olup olmadıklarını değerlendirmek için
kullanılmaktadır.

 

VERİLERİN ÜÇÜNCÜ
TARAFLARLA PAYLAŞILMASI

Açık Açık Sosyal Girişimler,
web platformu aracılığıyla sunduğu hizmet kapsamında sosyal girişimlerini kendi
kendilerini tanımasına imkân vermek ve yatırımcı ve seçici kurullara işbu
sosyal girişimleri şeffaf bir şekilde tanıtmak amacıyla bilgilerinizin bir
kısmını web platformu üzerinden ziyaretçilere görünür olacak şekilde
paylaşmaktadır. Web platformu üzerinden paylaşılacak bilgiler şunlardır:

1.    
Sosyal Girişimlerin
Verilerinin Paylaşılması

-      
Sosyal
girişim adına başvuran yetkilinin e-posta adresi, adı, soyadı, pozisyonu

-      
Sosyal
girişimin yasal adı, kuruluş yılı, kurumun misyonu, faaliyet modeli, faaliyet
alanı, faaliyet gösterdiği ülke ya da iller, profil adresi, logosu, Açık Açık
Sosyal Girişimler sayfasında profilde görünecek ismi, tanıtım videosu bağlantı
adresi;

-      
Sosyal
girişimin bulunduğu ülke, şehir, ilçe ve adres detayları, posta kodu, kurumsal
telefon numarası, diğer kurumsal telefon numarası (opsiyonel), kurumsal e-posta
adresi, web sitesi;

-      
Sosyal
girişime ait Facebook adresi (opsiyonel), Twitter adresi (opsiyonel), Linkedin
adresi (opsiyonel), Instagram adresi (opsiyonel) veYoutube kanalı (opsiyonel);

-      
Sosyal
girişimlere ait bağımsız denetim raporları, yıl, net satışlar, brüt satış
karı/zararı, faaliyet karı/zararı, dönem net karı/zararı net satış artış/azalış
oranı, maddi duran varlıklar, resmi beyanname, mali rapora ilişkin sosyal
girişim tarafından eklenen notları içeren mali raporlar;

-      
Kar
dağıtım politikası, kar dağıtım politikasını açıklayan notunuz;

-      
Gönüllüler hariç kurum çalışanlarının resmi
sigortalı olduğunu, şuanda sigortasız işçi çalıştırmadığımızı ve
çalıştırmadığımızı beyan ediyorum
” şeklindeki beyanınız;

-      
Finansal
rapor bağlantısı, ana pozisyon çalışan bağlantısı ve yönetim kurulu sayfa
bağlantısı;

-      
Sosyal
girişimin fayda modeli ve sosyal etki raporu;

-      
Sosyal girişim olduğumuzu, kurumun amacının
sosyal ve/veya ekolojik etki yaratmak olduğunu, karın önceliğimiz olmadığını,
yukarıdaki bilgilerin bağlayıcı olduğunu, kurumumuzun bilgilerini temsil
ettiğini, devlete verilen beyannameden farklılık göstermediğini, bilgi
girişinin kurumumuzun yetkili kişisi tarafından yapıldığını ve yönetimimiz
tarafından uygun görüldüğünü, beyan ve taahhüt ederim
” şeklindeki beyanınız;

-      
Sosyal
girişimin faydalanıcılarının adı, soyadı ve faydalanıcı yorumları

 

 

 

 

2.    
Kişisel Verilerin Paylaşılması

Açık Açık Sosyal Girişimler,
web platformu aracılığıyla sunduğu hizmet sosyal girişimlerin kayıt süreciyle
ilgili olarak bazı kişisel verileri web platformu üzerinden ziyaretçilere
görünür olacak şekilde paylaşmaktadır. Web platformu üzerinden paylaşılacak
kişisel veriler şunlardır:

-      
Sosyal
girişimin faydalanıcılarının adı, soyadı ve faydalanıcı yorumları

-      
Web
platformuna kayıt sırasında sosyal girişim adına yetkili olarak başvuran
kişinin e-posta adresi, adı, soyadı ve sosyal girişimdeki pozisyonu.

İşbu Gizlilik
Politikası’nı kabul etmekle kişisel verilerinizin Açık Açık Sosyal Girişim web
platformunda görünür olacağını ve platformu ziyaret eden üçüncü kişilerle
paylaşılacağına açık rıza göstermiş olmaktasınız.

HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel
Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat
etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili olarak; 

·      
Açık
Açık Sosyal Girişimler’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini
öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,

·      
Kişisel
verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığı öğrenmek,

·      
Kişisel
verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere
aktarıldığını öğrenmek,

·      
Kişisel
verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini
isteme,

·      
Kişisel
verilerinizin KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha
edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) isteme,

·      
Aynı
zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu düzeltme
veya imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep etme,

·      
İşlenen
verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle
kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·      
Kişisel
verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde
zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

İmha talebinizle ilgili olarak hangi
yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca
değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz
ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda
yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz
olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Açık Açık Sosyal Girişimler için
ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu
tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'nin 7.
maddesinde belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

 

 

ŞİKÂYETLER

Verilerinizi kullanma
şeklimize dair bir şikâyette bulunmak isterseniz ilk olarak lütfen iletisim@acikaciksosyalgirisim.org
e-
posta adresinden bizimle iletişime geçin; isteğinizle en kısa
sürede ilgilenmeye gayret edeceğiz.

 

GİZLİLİK
POLİTİKASINA DEĞİŞİKLİKLER

Açık Açık Sosyal Girişim
İşbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel
Gizlilik Politikası size herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük
kazanacaktır.

 

BİZE ULAŞIN

Kişisel Verilerinizi
kullanmamızla ilgili sorularınızı, endişelerinizi veya şikâyetlerinizi ya da
Kişisel Verilerinize erişim, bu verilerde yapılacak düzeltme veya verileri
silme taleplerinizi şu e-posta adresine gönderebilirsiniz: iletisim@acikaciksosyalgirisim.org