Açık Açık Sosyal Girişim | Açık Açık Sosyal Girişim Başvuru Beyanı
AÇIK AÇIK SOSYAL GIRIŞIM BAŞVURU BEYANI

Bugünün ve Geleceğin İş Modeli:

Sosyal Girişimler


Sosyal girişimler, ana amacı toplumsal ve ekolojik sorunları çözmek olan ve bu sorunları sürdürülebilir şekilde çözmek için ekonomik faaliyetlerde bulunan yapılardır. Biz sosyal girişimlerin bugünün ve geleceğin iş modeli olduğuna inanıyor, bu nedenle Açık Açık Sosyal Girişim Platformu’nda yer alarak amacımızla, değerlerimizle, finansal yapımız, işleyişimiz ve sosyal ve/veya ekolojik etki odağımızla bir sosyal girişim olduğumuzu beyan ediyoruz.


Sosyal Girişim Beyanı*


Bu sosyal girişim, toplumsal ve/veya ekolojik bir soruna çözüm üretmek amacıyla kurulmuştur. Strateji , yatırım, finansman, operasyon, üretim, iletişim süreç ve kararlarında pozitif sosyal ve/veya ekolojik etkisini maksimize etmeyi amaçlar. Kuruluş belgelerinde ve/veya kamuya açık belgelerde bu amaç açıkça belirtilir. 


Bu sosyal girişim; 


Bu sosyal girişim;

Bu sosyal girişim 


Bu sosyal girişim, 


Bu sosyal girişim, yukarıdaki maddelerle ilgili bir değişiklik olduğu takdirde Açık Açık’a hemen bildireceğini beyan eder.


*2019 yılında Açık Açık Derneği, Ashoka Türkiye ve Türetim Ekonomisi Derneği tarafından hazırlanmıştır.